PŘÍZEMÍ

KAVÁRNA
Ostrov - relaxační centrum
Ostrov - relaxační centrum Ostrov - relaxační centrum Ostrov - relaxační centrum Ostrov - relaxační centrum Ostrov - relaxační centrum Ostrov - relaxační centrum Ostrov - relaxační centrum
KOCHANA Z PRACHOVÉ 121 / STRAKONICE

Málokdo si pamatuje jak vypadal Ostrov v minulosti. Dochované mapy z přelomu století a hrstka fotografií odkrývají uličky kolem kostela sv. Markéty a můstek přes vodní náhon u domu Kochana
z Prachové.

Vodní plocha s jezem na místě dnešního parkoviště oddělovala tuto část města a činila z ní ostrov. Postupně vznikly továrny vyrábějící textil a protékající vodu v náhonu používaly jako hnací sílu
pro textilní stroje.

Čas změnil možnosti i potřeby současných lidí a změnilo se i využití původní zástavby. Architektonická studie z roku 1997 naznačila další možnosti tohoto místa.

Firma Moira, které dnes z velké části Ostrov patří, chce zachovat dobový ráz této části města
a postupně opravuje jednotlivé budovy. V roce 2010 začala rekonstrukce budovy stojící hned v čele areálu. Výsledkem je Relaxační centrum Ostrov, kde na ploše 1500 m2, najdete vše pro relaxaci těla i duše.

ostrov